PATSIENDI TAGASISIDEKÜSIMUSTIK

 

Meie tervisekeskuse eesmärk on oma patsiente nende tervisemurede korral võimalikult hästi ja kiiresti aidata. Oma töö paremaks korraldamiseks palume Teil vastata tagasisideküsimustikule. Kogu teilt saadud info jääb anonüümseks.

 

Kokku on küsimustikus 24 lihtsat küsimust ja selle täitmine võtab aega 3-4 minutit.  Vasta küsimustikule siin

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravikindlustuseta patsiendi registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel.

 

Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.). 

 

Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a. „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord“).