PATSIENDI TAGASISIDEKÜSIMUSTIK

 

Meie tervisekeskuse eesmärk on oma patsiente nende tervisemurede korral võimalikult hästi ja kiiresti aidata. Oma töö paremaks korraldamiseks palume Teil vastata tagasisideküsimustikule. Kogu teilt saadud info jääb anonüümseks.

 

Kokku on küsimustikus 24 lihtsat küsimust ja selle täitmine võtab aega 3-4 minutit.  Vasta küsimustikule siin

 

 

 

 

 

 

 

 

Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (5 tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal – kuni kella 18.00), millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.

 

Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.

 

Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus 8-18.

 

Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.

 

Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.

 

Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite (telefon, e-posti aadress) kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul.

 

Perearst peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.

 

Perearst korraldab oma ajutise äraoleku ajal enda asendamise teise perearsti poolt.

Perearsti ja pereõe töökorraldusest saab täpsemalt lugeda Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendist.