MOOTORSÕIDUKIJUHI TERVISETÕEND

     A, AM, B, BE kategooria    30 eurot

     A, B, C, D, T  kategooria    40 eurot


RELVALUBA (kaasa võtta psühhiaatri tõend)    30 eurot


TERVISETÕEND vastavalt vajalikele uuringutele:
     vastuvõtt + kopsuröntgen    35 eurot
     vastuvõtt + kopsuröntgen + väljaheite bak. analüüs   75 eurot
     vastuvõtt + väljaheite bak. analüüs   60 eurot

     tervisetõend õpilasele    10 eurot


TERVISETÕEND TÄISKASVANULE esitamiseks migratsiooniametile, turismifirmale, spordiklubile, kaitseliidule, pankadele, välisriiki tööle või õppima asumiseks, akadeemiliseks puhkuseks jne    15 eurot

 

TERVISETÕEND LAPSELE spordivõistlusteks    5 eurot

 

KINDLUSTUSDOKUMENTIDE VORMISTAMINE (lisandub analüüside hind)   15 eurot

 

Kõiki tõendeid väljastatakse vaid meie perearstikeskuse patsientidele. Perearstid ei väljasta puudumistõendeid, lasteaiatõendeid ega laagritõendeid. (Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel ja Tervisenõuded noorte püsilaagritele paragrahv 11 alusel)

 

KINDLUSTAMATA ISIKULE DIGIRETSEPTI VÄLJASTAMINE (3 päeva jooksul)    15 eurot


KODUVISIIT   
     kindlustatud ja nimistusse kantud patsiendile    5 eurot

     alla 2a lastele ja rasedatele     tasuta

     kindlustamata ja/või nimistusse kandmata isikule    40 eurot

 

VASTUVÕTT

     arsti esmane vastuvõtt kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile

          (lisanduvad analüüsid, uuringud)    30 eurot

     arsti korduv vastuvõtt kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile

          (lisanduvad analüüsid, uuringud)    20 eurot

     pereõe esmane vastuvõtt kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile

          (lisanduvad analüüsid, uuringud)    15 eurot   

     preõe korduv vastuvõtt kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile

          (lisanduvad analüüsid, uuringud, sidumine vms)    10 eurot

 

KINDLUSTAMATA JA NIMISTUSSE KANDMATA ISIK maksab raviteenuste eest vastavalt kehtivale hinnakirjale

 

Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale või pöördub ise Pärnu Haigla või SYNLAB laborisse

 

TASULISED VAKTSINEERIMISED

     puukensefaliidi vastu, täiskasvanu (hooajaline, hind võib puutuda)   32 eurot

     puukensefaliidi vastu, lapsed (hooajaline, hind võib muutuda)    28 eurot

     gripivastane, alates 6 kuu vanusest (hooajaline, hind võib muutuda)    15 eurot
 

TASULISED TEENUSED ALATES 01.06.2022